Dzisiaj jest 19 czerwca 2019 r.
  Nr 3 (176) Marzec 2006
 Nr 3 (176) Marzec 2006  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Tczewski szpital w prywatne ręce?
Biblioteki Pelplina
Równaj do najlepszych
Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci
Foto-wspomnienie


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Cikawa debata...


22 lutego odbyła się w ZKiW w Kulicach debata z udziałem pani dyrektor, rodziców, pedagoga, nauczycieli i uczniów kl. II gimnazjum.

Temat debaty: Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem?

I. Etapy prowadzenia debaty:

Powitanie zaproszonych gości.
Określenie celu i przedmiotu debaty:
- pojęcie: stres
- koło osobowości ucznia
- samoocena wychowanka.
Zaproszenie gości do dyskusji – etap zasadniczy.
Udzielanie głosu poszczególnym uczestnikom spotkania:
a) zadawanie pytań problemowych uczniom, rodzicom, nauczycielom i pedagogowi szkolnemu
b) prezentacja argumentów i wymiana poglądów.
Określenie rezultatów dyskusji oraz jej podsumowanie (próba rozwiązania problemu).
Wnioski.
Refleksja i ewaluacja spotkania.
Podziękowanie zaproszonym gościom za udział w debacie.


Autor: B. RychlickaPelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003