Dzisiaj jest 19 czerwca 2019 r.
  Nr 3 (176) Marzec 2006
 Nr 3 (176) Marzec 2006  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Męczennicy pelplińskiej jesieni
Od 30 lat wieś prosi o świetlicę
Muzyka – praca – przyjemność
Biblioteki Pelplina
Co słychać w Zespole Szkół nr 2


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Doktor Henryk Heppner
Męczennicy pelplińskiej jesieni


Jesienią 1939 r. w Lesie Szpęgawskim w masowej egzekucji wraz z innymi mieszkańcami Pelplina ze środowisk inteligenckich i urzędniczych poniósł męczeńską śmierć dr Henryk Heppner.
Henryk Heppner urodził się 23 lipca 1904 r. w Komornie, pow. Koźle (Wielkopolska). Był absolwentem Gimnazjum Klasycznego w Ostrowie Wlkp. W 1934 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W okresie od lipca 1928 do października 1929 r. był powołany do odbycia czynnej służby w Wojsku Polskim. W czasie studiów czynnie uczestniczył w życiu społeczności akademickiej, a w szczególności w ramach Korporacji Akademickiej Magna Polonia. Był to związek przyjaciół wzajemnie się wspierających i zajmujących się wychowywaniem siebie samych przez wyrabianie w sobie cech niezbędnych każdemu działaczowi po ukończeniu uczelni. W pierwszym rzędzie chodziło o wpajanie miłości do Ojczyzny, pracę dla jej dobra i potęgi. Również ważnymi cechami członka korporacji były: obowiązek pilnego studiowania, wychowanie obywatelskie, punktualność, wierność danemu słowu i zamiłowanie do pracy społecznej. Hasło „Bóg – Honor – Ojczyzna” nigdy nie opuszczało świadomości korporanta. Świadomie wdrażał je w życie. Do korporacji należało wielu studentów Uniwersytetu Poznańskiego pochodzących z Kociewia, Kaszub, Pomorza.
Dr Henryk Heppner od 1934 r. pracował w szpitalu w Toruniu uzyskując specjalizację w zakresie chirurgii. W 1938 r. przeniósł się do Pelplina obejmując od 1 stycznia 1939 r. kierownictwo szpitala. Na oryginale umowy, która zachowała się w zbiorach rodzinnych, widnieje podpis biskupa Konstantyna Dominika. On ją zatwierdził.
W nowym środowisku dr Heppner czynnie włączył się w życie publiczne miasta m.in. jako członek Zarządu Polskiego Związku Zachodniego i Związku Oficerów Rezerwy, narażając się miejscowym Niemcom.
Przemawiał wielokrotnie podczas patriotycznych uroczystości występując w obronie interesów Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku i na Pomorzu, potępiając hitleryzm.
24 sierpnia 1939 r. dr Henryk Heppner, zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym, zgłosił się do 16 Pułku Ułanów. Na rozkaz dowódcy Zgrupowania Taborów Pomorskiej Brygady Kawalerii objął funkcję chirurga w polowym szpitalu wojskowym w Garwolnie.
3 października 1939 r. zaopatrzony w zaświadczenie komendanta szpitala oraz „Ausweis” byłego jeńca wojennego powrócił do Pelplina, ale już następnego dnia najgorszy oprawca „Selbstschutzu” Hogenfeld zabrał go do Seminarium Duchownego, w którym urządzono więzienie i katownię. Po wielodniowych torturach z grupą współwięźniów, wśród których byli m.in. burmistrz Pelplina Stanisław Chmielecki, nauczycielka Wanda Niklas, aptekarz Józef Przygodziński, restaurator Teodor Pruszak, kupiec Bolesław Knast, 24 października przewieziony został do Starogardu, a stamtąd 4 listopada do Lasu Szpęgawskiego.
Tylko nieliczni Polacy uszli śmierci znad grobów wykopanych w Lesie Szpęgawskim. Należał do nich Alojzy Sławiński, który w trakcie wykonywania egzekucji 4 listopada rzucił się na jednego z morderców, przewrócił go i wykorzystując powstałe zamieszanie zdołał zbiec z rąk oprawców. Wspominał on, że wieziono z nim na egzekucję dr. Heppnera, który także próbował uciekać. Nikt już później doktora nie widział.
Rodzinę dr. Henryka Heppnera – żonę Irenę z synami Januszem i Wojciechem hitlerowcy wywieźli do obozu Ubergangslager Riesenbur (obecnie Prabuty). Zwolniona z obozu Irena Heppner wraz z dziećmi otrzymała od Niemców pismo zobowiązujące ją do pokrycia kosztów przejazdu jak również kosztów wyżywienia w Ubergangslager w łącznej kwocie 157 M.
Rodzina Heppnerów okres okupacji hitlerowskiej przeżyła.


Opracowano na podstawie
wspomnień Wojciecha Heppnera


Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003