Dzisiaj jest 19 czerwca 2019 r.
  Nr 3 (176) Marzec 2006
 Nr 3 (176) Marzec 2006  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Męczennicy pelplińskiej jesieni
Sesja Rady Miejskiej
Będzie sztandar
Muzyka jest ich pasją
Spotkanie w sprawie ulicy Kościuszki


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Sesja Rady Miejskiej


9 marca 2006 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.
Sesji przewodniczył przewodniczący RM w Pelplinie Adam Kaszowicz.
W sesji między innymi uczestniczyli zaproszeni goście: Kazimierz Słotwiński – radny powiatowy, Zbigniew Chrzanowski – komendant powiatowy policji, mł. inspektor Roman Pustkowski – odchodzący z-ca KPP, Kazimierz Chojnacki – komendant KP w Pelplinie, Wojciech Szambowski – prezes „Pelkom”, Henryk Muszyński – prezes pelplińskiej OSP. Jerzy Żugaj – za komendanta OSP Pelplin, Henryk Kołodziej – szef firmy „Stolem”.
Po sprawach formalnych burmistrz Andrzej Stanuch wraz z przewodniczącym RM Adamem Kaszowiczem w imieniu samorządu podziękowali Romanowi Pustkowskiemu za dotychczasową dobrą współpracę a nowemu komendantowi KP w Pelplinie, aspirantowi Kazimierzowi Chojnackiemu, życzyli wielu sukcesów w walce z przestępczością.
Głównym tematem sesji była „Ocena ładu i porządku na terenie miasta i gminy”.
Burmistrz gminy i miasta Pelplin Andrzej Stanuch zabierając głos w tej sprawie omówił różne czynniki składające się na zabezpieczenie ładu i porządku na naszym terenie oraz sposoby ich rozwiązywania, a są to między innymi: porządek wokół posesji, dostarczanie wody mieszkańcom i jej uzdatnianie, gospodarka odpadami stałymi i płynnymi, organizacja ruchu na drogach, organizacja pomocy powypadkowej na drogach, ochrona przeciwpożarowa, walka z przestępczością oraz reagowanie w stanach nadzwyczajnych. „Jeżeli chodzi o ptasią grypę – kontynuował burmistrz – to chcę przypomnieć, iż jest to choroba ptaków i przy zachowaniu odpowiedniej higieny nic nam nie grozi”.
Burmistrz Andrzej Stanuch poinformował zebranych, iż w rozmowach z prezydentem Tczewa rozważa się oddelegowanie z Tczewa funkcjonariusza Straży Miejskiej do Pelplina w celu egzekwowania prawa, szczególnie porządku na posesjach.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli rozważa się wprowadzenie monitoringu śródmieścia Pelplina. Miałaby to robić firma „Stolem”. Monitoring jednak jest dość kosztowny i na razie nie ma na to pieniędzy.
Zabierając głos komendant KPP w Tczewie Zbigniew Chrzanowski podkreślił: „Uczestniczyłem już w wielu sesjach, ale pierwszy raz i właśnie tu, w Pelplinie, spotkałem się z tak kompleksowym ujęciem tego problemu. Tu przyznaję racę, że ład i porządek nie ogranicza się tylko do działalności policji i OSP. Jeżeli chodzi o policję, to posterunek w Pelplinie jest jednostką wiodącą nie tylko w powiecie, ale także w województwie. Przyznaję, że niekiedy zdarzają się incydenty bulwersujące pelplińskie społeczeństwo i tego nie da się uniknąć, ale ogólnie z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Wierzę, że nowy komendant jeszcze bardziej te statystyki poprawi, oczywiście na plus”.
Komendant PKP w Tczewie Zbigniew Chrzanowski podziękował samorządowi za pomoc finansową na działalność policji.
W stawianych pytaniach radnych interesowało szczególnie sprawy: nawierzchni dróg, sprzecznego z prawem parkowanie pojazdów na ul. Mickiewicza, organizacji ruchu w Rudnie, oraz nadmiernej prędkości pojazdów na ul. Mestwina i Starogardzkiej.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003