Dzisiaj jest 19 czerwca 2019 r.
  Nr 3 (176) Marzec 2006
 Nr 3 (176) Marzec 2006  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Muzyka jest ich pasją
Uczniowie zdobywają medale
Spotkanie w sprawie ulicy Kościuszki
Foto-wspomnienie
Co słychać w Zespole Szkół nr 2


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Certyfikat dla pelplińskiego magistratu
Działają przejrzyście
4 marca w Warszawie odbyła się konferencja, na której zostały wręczone certyfikaty za udział w akcji „Przejrzysta Polska”. Wśród 400 wyróżnionych jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski znalazł się również Urząd Gminy i Miasta w Pelplinie. Przyznany certyfikat w imieniu Burmistrza odebrała sekretarz gminy Jolanta Ligmanowska.

Warunkiem przystąpienia do ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska” prowadzonej w 2005 r. przez „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Fundacji Agora, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego, było podjęcie przez urzędy działań mających na celu promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, które przyczynią się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzenia aktywności społecznej.

Regulamin akcji nakładał na uczestników obowiązek zrealizowania następujących zadań w zakresie:

1. Zasady przejrzystości
2. Zasady braku tolerancji dla korupcji
3. Zasady partycypacji społecznej
4. Zasady przewidywalności
5. Zasady fachowości
6. Zasady rozliczalności

Burmistrz Gminy i Miasta Pelplin Andrzej Stanuch podejmując decyzję o przystąpieniu do akcji kierował się chęcią wprowadzenia w urzędzie zmian, które spowodują jego lepsze funkcjonowanie i bardziej przyjazne nastawienie do wszystkich interesantów. Ponadto udoskonalą praktykę sprawowania władzy i administrowania jak również dążyć będą do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.
Trwałym efektem udziału w akcji jest większa i pełniejsza informacja przekazywana mieszkańcom gminy Pelplin o działaniach i decyzjach podejmowanych w ich imieniu jak również szersza współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnej realizacji zadań publicznych.

Ogółem chęć wzięcia udziału w akcji zgłosiło 775 jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, z których 400 wypełniło określone przez organizatorów kryteria.

Na konferencji podsumowującej wyniki i osiągnięcia akcji województwo pomorskie reprezentowane było przez 18 jednostek. Powiat tczewski reprezentowany był przez Urząd Miejski w Tczewie i Urząd Gminy i Miasta w Pelplinie.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003