Dzisiaj jest 19 czerwca 2019 r.
  Nr 3 (176) Marzec 2006
 Nr 3 (176) Marzec 2006  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Co słychać w Zespole Szkół nr 2
Równaj do najlepszych
Biblioteki Pelplina
Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci
Spotkanie w sprawie ulicy Kościuszki


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Wiosenny jubileusz
III POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY – DYKTANDO FINAŁOWE


Wiosna 1836 roku okazała się nadzwyczaj owocna dla diecezji chełmińskiej i całej ziemi pomorskiej. Dzięki staraniom ówczesnego biskupa Anastazego Sedlaga (ówczesnego biskupa, Anastazego Sedlaga,) 6 kwietnia tego roku nastąpiło otwarcie Collegium Marianum. Pierwotnie szkoła mieściła się w kamienicy vis-ŕ-vis bazyliki katedralnej.
Pelplin był wówczas wsią, która od zaledwie dwunastu lat pełniła zaszczytną funkcję stolicy diecezji, przeniesionej tu z niedalekiej Chełmży. Niepodobna się więc dziwić, że w nowo utworzonej siedzibie biskupiej brakowało służby liturgicznej, superpilną potrzebą było też założenie chóru. Przygotowanie ministrantów i chórzystów stawało się jednak stopniowo niejedynym i nie najważniejszym zadaniem pelplińskiej szkoły, toteż wkrótce przekształciła się ona w progimnazjum, a następnie w gimnazjum i liceum. Wśród jej uczniów oprócz pelplinian i Kociewiaków znajdowali się liczni przybysze z Warmii, Powiśla, Wielkopolski i Śląska. Ponadosiemdziesięcioletnią wytężoną pracą oświatową w okresie nieistnienia państwa polskiego na mapie politycznej Europy zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach Pomorza. Wyszło z niej wielu naprawdę wybitnych uczonych, zasłużonych działaczy narodowo-społecznych oraz światłych kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego (rzymskokatolickiego). Po zamknięciu Collegium Marianum w 1961 roku przez władze komunistyczne w jego historii nastąpiła trzydziestodziewięcioletnia (39-letnia) przerwa, po której wznowiło ono działalność sześć (6) lat temu.
Z jubileuszem stusiedemdziesięciolecia (170-lecia) szkoły zbiega się pierwsza (I albo 1.) rocznica śmierci Jana Pawła II, który już wkrótce będzie jej patronem.
(„) Czas ucieka, wieczność czeka („) – mówi łacińskie przysłowie. Tylko wiosna przychodzi co roku niezmienna w swej świeżości, nadziei i optymizmie.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003