Dzisiaj jest 26 maja 2019 r.
  Nr 9 (170) Wrzesień 2005
 Nr 9 (170) Wrzesień 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Uczczono 66. rocznicę wybuchu II wojny światowej
Tkwi w nas wola walki
Dożynki w Kulicach
Foto-wspomnienie
Odszedł naczelnik Roman Kosiecki


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Matura 2005 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba


Od kilku lat z wielkim niepokojem oczekiwano w całej Polce nowej matury, która w sposób diametralny zmieniała zasady i formę egzaminu kończącego edukację w szkole średniej (ponadgimnazjalnej). Nie inaczej było również w pelplińskim LO. Po raz pierwszy wiadomości i umiejętności uczniów oceniać mieli niezależni egzaminatorzy. Wszyscy (nauczyciele, uczniowie i rodzice) z niepokojem oczekiwali, czy ich starania i wysiłki przyniosą oczekiwane rezultaty. Okazało się, że pelplińscy licealiści nieźle poradzili sobie z nową forma egzaminu. 90% absolwentów zdało maturę. Jest to więc wynik lepszy od średniej krajowej (ok. 86%), średniej w województwie pomorskim (ok. 83%) oraz średniej w powiecie tczewskim (ok.78%). Wynik ten jednak nie może do końca satysfakcjonować. Już teraz przyszłoroczni maturzyści marzą o tym, aby uzyskać jeszcze wyższe noty.
Warto promować uczniów, z których szkoła może być dumna. Podajemy więc nazwiska najlepszych tegorocznych maturzystów. Stuprocentowy wynik z ustnego egzaminu z języka polskiego uzyskali: J. Aksan, R. Chmielecki, K. Domachowska, R. Kazubowski, M. Kubacka, J. Kwiatkowska, P. Laniecki, E. Laskowska, I. Łobocka, M. Szatkowska, M. Szumacher, D. Tomaszewska, R. Werner, E. Weroniecka, E. Wójcik, M. Zielińska, E. Żuraw, czyli 24% zdających. Bardzo dobrymi umiejętnościami językowymi na egzaminie ustnym wykazali się: R. Chmielecki, M. Kubacka, P. Ligmanowski, M. Szumacher (100%), A. Jeszka, J. Lemańczyk (95%) – z języka angielskiego, E. Wójcik, M. Zielińska, E. Żuraw (100%) i M. Boczarski (95%) – z języka niemieckiego.
Na egzaminie pisemnym językiem Szekspira najlepiej posługiwali się:
J. Lemańczyk (94%), W. Stoboy (89%), A. Siwczak (88%), M. Kubacka (87%), J. Jabłońska (86%), P. Żelazna (86%), M. Szumacher (85%), R. Chmielecki (85%), P. Ligmanowski (84%), zaś językiem Goethego: M. Zielińska (94%), J. Kwiatkowska (92%), E. Żuraw (90%), P. Klimczak (87%), K. Domachowska (86%), M. Boczarski (85%), R. Kazubowski (84%), E. Wójcik (84%). Najlepiej język polski zdawali: E. Żuraw (86%), E. Wójcik (83%), J. Aksan (82%), R. Werner (80%). Bezkonkurencyjny na egzaminie z matematyki był M. Szumacher, który nie popełnił ani jednego błędu, uzyskując 100%. Satysfakcjonujące wyniki uzyskali ponadto: R. Kazubowski (90%), M. Osowski (86%), E. Wójcik (86%), M. Truty (84%) – z biologii; M. Szumacher (89%), M. Zielińska (79%) – z historii; M. Zielińska (82%) – z wiedzy o społeczeństwie, M. Engler (75%) – z geografii oraz M. Szumacher (72%) z fizyki. Nieco słabiej wypadły egzaminy zdawane na poziomie rozszerzonym, co było tendencją ogólnopolską. Tym niemniej wielu uczniów wykazało się ponadprzeciętnymi umiejętnościami (wśród nich m.in. M. Zielińska, która zdobyła 81% na egzaminie z języka niemieckiego).
Biorąc po uwagę wszystkie wyniki egzaminów obowiązkowych, czołówkę tegorocznych maturzystów w LO im. ks. Pasierba stanowią: Emilia Żuraw (91,2%), Elżbieta Wójcik (90,6%), Michał Szumacher (88,4%), Magda Zielińska (87,3%), Rafał Kazubowski (83,3%), Remigiusz Werner (81,2%). Wszyscy oni 1 września br. zjawili się w swojej byłej szkole, aby otrzymać gratulacje i kwiaty. Wszyscy oni stanowią wzór dla swoich młodszych koleżanek i kolegów. Wszyscy oni są już studentami wyższych uczelni. Notabene Magda Zielińska dostała się na cztery kierunki studiów, ostatecznie wybierając prawo na Uniwersytecie Gdańskim.
Według niepełnych jeszcze informacji posiadanych przez dyrekcję szkoły, większość tegorocznych maturzystów będzie kontynuowała naukę na wyższych studiach (dziennych, zaocznych, prywatnych). Spora grupa (ok. 10-osobowa) dostała się na Politechnikę Gdańską. Warto podkreślić, że wśród kilku obecnych studentów AMG wywodzących się z Pelplina tylko jedna osoba nie jest absolwentem LO im. ks. Pasierba.
Informacje o wynikach matur i kontynuowaniu nauki na wyższych studiach niech będą zachętą dla tych uczniów klas trzecich gimnazjów nie tylko pelplińskich, którzy już za kilka miesięcy będą wybierali szkołę. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba czeka z otwartymi ramionami na uczniów ambitnych, zdolnych i pracowitych, czyli takich jak najlepsi tegoroczni maturzyści.


Autor: B.W.Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003