Dzisiaj jest 17 stycznia 2019 r.
  Nr 7 (168) Lipiec 2005
 Nr 7 (168) Lipiec 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Nowy pawilon wizytówką firmy
Zygmunt Jurczyk – więzień Stutthofu cz. II
Jubileusz 125-lecia „Jedynki”
Żegnaj, szkoło
Poświęcenie krzyża i letni piknik


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


IDEA łączy Cię z ludźmi
Rozmowa z Karolem Pruszyńskim, kierownikiem nowo otwartego punktu sprzedaży sieci IDEA w Pelplinie

– Jaki był główny cel otwarcia punktu?
– Mamy na uwadze dobro klientów. Punkt powstał dla wygody abonentów mieszkających w Pelplinie i okolicach, którzy podpisali z nami umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jak i nowych klientów zamierzających taką umowę podpisać. Otwarcie tego punktu pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze osobom korzystających i zamierzającym korzystać z naszych usług.
– W jakich godzinach punkt jest czynny i gdzie się mieści?
– Na klientów czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, w sobotę 10.00-14.00, przy ulicy Sambora 4a, tel./fax. 58/536-49-45.
– Czy po podpisaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, można liczyć na pomoc z waszej strony, kiedy pojawi się problem, wątpliwość lub pytanie?
– Oczywiście. Jesteśmy do dyspozycji. Zadowolenie osób, które obdarzyły nas swoim zaufaniem, to nasz priorytet. Pytania zawsze się pojawiają i jest to zupełnie naturalne. Ze swojej strony zawsze staramy się udzielić klientowi wyczerpującej i satysfakcjonującej informacji.
– Jak zostać klientem Jednej Idei?
– Abonentem Jednej Idei może zostać każdy. Wystarczy udać się do naszego punktu sprzedaży. Przed podpisaniem umowy klient zostanie poproszony o przedstawienie następujących dokumentów: dowodu osobistego i drugiego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (jeśli klient posiada nowy dowód osobisty, drugi dokument nie jest wymagany); zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu na czas nieokreślony lub na więcej niż dwa lata, najlepiej z podanym telefonem (wystawionego w ciągu ostatniego miesiąca) lub ważnej legitymacji służb mundurowych.
W przypadku emerytów i rencistów konieczne jest przedstawienie decyzji o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego przez ZUS/KRUS lub informacji o waloryzacji takiego świadczenia oraz odcinka emerytury bądź renty za ostatni miesiąc lub też upoważnienia do obciążenia karty płatniczej (z terminem ważności powyżej 3 miesięcy) albo potwierdzenia ostatnio zapłaconej faktury za: energię elektryczną, lokal, telefon stacjonarny wystawionej na aktualny adres klienta i na jego imię i nazwisko.
W przypadku studentów wymagane jest zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające fakt odbywania studiów oraz ważna legitymacja studencka.
– Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać klientem Nowej Idei dla Firm?
– W celu podpisania umowy w Nowej Idei dla Firm należy okazać: dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (jeśli klient posiada nowy dowód osobisty, drugi dokument nie jest wymagany – podobnie jak w przypadku Jednej Idei); zaświadczenie o posiadaniu numeru REGON i NIP; oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. W przypadku spółki cywilnej wymagana jest umowa spółki, zaś w przypadku innej formy własności – odpis z rejestru handlowego.
– Czy w waszym punkcie można zamówić Neostradę, czyli stałe połączenie z Internetem?
– Tak, jeżeli tylko centrala umożliwia jej instalację pod numerem telefonicznym klienta.
Aby zamówić Neostradę, należy przedstawić najnowszy zapłacony rachunek za telefon stacjonarny oraz dowód osobisty.
– Jeśli chcę oddać telefon do naprawy gwarancyjnej, kupić akcesoria, kartę startową POP-a, Jednej Idei na kartę lub doładować konto, czy również mogę zgłosić się do punktu?
– Naturalnie. Telefony na gwarancji przyjmowane są w punkcie, a naprawy pogwarancyjne można zlecić w otwartym obok centrum telefonów komórkowych (skup, sprzedaż, zamiana, serwis, bardzo szeroki wybór akcesoriów, zdejmowanie sim-locków, karty startowe i doładowujące do wszystkich sieci).
– Dziękuję za rozmowę.
– Ja również dziękuję i serdecznie zapraszam.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003