Dzisiaj jest 17 stycznia 2019 r.
  Nr 7 (168) Lipiec 2005
 Nr 7 (168) Lipiec 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Festyn w Ropuchach
Jubileusz 125-lecia „Jedynki”
Poświęcenie krzyża i letni piknik
Powitanie lata
Żegnaj, szkoło


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


W Ornasowie
Poświęcenie krzyża i letni piknik


W 1991 r., u zarania III Rzeczypospolitej został postawiony w Ornasowie metalowy krzyż. Wykonawcami byli pracownicy istniejącego wówczas w tej miejscowości Zakładu Elektronicznego „Unimor”.
W czerwcu 2005 r. sołtys, Jan Krajnik wraz z grupą mieszkańców Ornasowa podjął się odnowienia krzyża. Pracę tę wykonano bardzo starannie uzupełniając podstawę krzyża o pamiątki związane z osobą Papieża Jana Pawła II. U stóp krzyża umieszczono figurę Ojca Świętego i tablicę poświęconą Papieżowi.
9 lipca mieszkańcy Ornasowa zebrali się pod krzyżem, gdzie odbyła się uroczystość jego poświęcenia. Dokonał tego proboszcz parafii katedralnej, ks. kanonik Tadeusz Brzeziński z udziałem ks. kanonika Jerzego Krygera.
J. Krajnik podziękował wszystkim mieszkańcom Ornasowa, którzy w sposób czynny i finansowy przyczynili się do wykonania renowacji przydrożnego krzyża. Szczególnie w tej pracy wyróżnili się Roman i Andrzej Richert oraz Eugeniusz Gruszczyński. Sołtys podziękował również pomysłodawcy postawienia krzyża w 1991 r., Henrykowi Demskiemu.
Po tej szczególnej uroczystości wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na letni piknik, na którym bawili się mieszkańcy Ornasowa. Wśród gości można było dostrzec starostę Marka Modrzejewskiego, burmistrza Andrzeja Stanucha, a także przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Kaszowicza.
Organizatorzy: Rada Sołecka i MGOKSiR w Pelplinie zapewnili sporo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dzieci chętnie brały udział w konkurencjach sprawnościowych, zaś najsilniejsi uczestnicy festynu sprawdzili się w przeciąganiu liny. Przy muzyce zespołu braci Drossel wszyscy doskonale się bawili do późnych godzin nocnych.
Organizatorzy dziękują członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Rajkowach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajkowach, Leszkowi Meler, Czesławowi Walkusz i Stanisławowi Rąbała za pomoc w organizacji pikniku letniego w Ornasowie.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003