Dzisiaj jest 17 stycznia 2019 r.
  Nr 7 (168) Lipiec 2005
 Nr 7 (168) Lipiec 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Powitanie lata
Festyn w Ropuchach
Żegnaj, szkoło
Jubileusz 125-lecia „Jedynki”
Nowy pawilon wizytówką firmy


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


W Pelplinie
Jubileusz 125-lecia „Jedynki”


W dniu 4 czerwca 2005 roku odbyła się uroczystość z okazji 125-lecia Szkoły nr 1 w Pelplinie. Jubileusz połączony był z poświęceniem sztandarów dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uroczystości rozpoczęły się w sali gimnastycznej. Przybyło wielu gości: biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga, który poświęcił sztandary, przedstawiciele władz szczebla centralnego, samorządu terytorialnego z burmistrzem Andrzejem Stanuchem na czele, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele firm i instytucji pozarządowych, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Gości powitał dyrektor Józef Wasiuk. Do zebranych przemówili: burmistrz gminy i miasta w Pelplinie, Andrzej Stanuch; biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga; posłowie Andrzej Liss, Edmund Stachowicz , Franciszek Potulski, starosta powiatu tczewskiego Marek Modrzejewski; wicekurator Weyna oraz wielu znamienitych gości. Głównym punktem uroczystości było poświęcenie sztandarów i wbijanie gwoździ przez fundatorów, których było łącznie 74. Świadczy to, jak bardzo społeczność lokalna czekała na to, by najstarsza w Pelplinie szkoła otrzymała wreszcie upragnione sztandary. Wcześniej trwały przygotowania pocztów sztandarowych do tej wielkiej chwili, aby w dzień jubileuszu burmistrz mógł przekazać sztandary dyrektorowi, a ten przedstawicielom uczniów. Uczniowie przygotowali piękny program artystyczny, który wprawił wszystkich w zadumę. Udział w akademii wzięli uczniowie najmłodszego i najstarszego pokolenia obecnie uczącego się w obydwu szkołach. Swoją obecność zaznaczył również zespół „Modraki” pokazując swój profesjonalizm.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że burmistrz gminy i miasta w Pelpline Andrzej Stanuch oraz przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kaszowicz uhonorowali byłego długoletniego dyrektora Henryka Klimka oraz obecnego dyrektora Józefa Wasiuka zaszczytnymi medalami „Zasłużony dla Gminy i Miasta Pelplin”. Wszyscy zebrani przyjęli to wielką owacją. Dyrektora Józefa Wasiuka spotkało jeszcze jedno wyróżnienie. Po wielu latach trudnej pracy otrzymał nagrodę kuratora z rąk wicekuratora Weyna.
Po uroczystościach na sali gimnastycznej wszyscy goście zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy i udziału w bankiecie. Najwięcej emocji wzbudziła ekspozycja starych zdjęć. Każdy, kto był uczniem „Jedynki”, starał się odnaleźć siebie sprzed lat. Ekspozycja była bardzo bogata, bo szkoła ma się czym poszczycić. Był sport, „Jedynka” w mediach, historia szkoły z najstarszymi zdjęciami z 1897 roku, prace plastyczne dzieci z wielu lat, które wzbudziły podziw gości, kącik kociewski z zespołem „Modraki”. Piętra budynku ozdobione były pracami dzieci o tematyce papieskiej, jako że Patronem szkół jest Jan Paweł II.
Po zwiedzeniu ekspozycji wszyscy udali się na bankiet, gdzie spotkali się nauczyciele obecnie pracujący w Zespole Szkół nr 1, emerytowani nauczyciele i byli pracownicy, którzy kiedyś pracowali w „Jedynce”. Wspomnieniom nie było końca. Uhonorowaniem było zdjęcie wszystkich tych osób, które już dziś ma wartość historyczną. Uroczysty dzień zakończył się Balem Jubileuszowym, na którym wszyscy świetnie się bawili do białego rana.
Dzień jubileuszu był uwieńczeniem ciężkiej pracy, szczególnie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i rodziców, którym należą się największe podziękowania. Każdy bez wyjątku – w mniejszym lub większym stopniu – przyczynił się do tego, by ten dzień zapadł wszystkim na długo w pamięci. A wszystko zaczęło się od pomysłu dyrektora Józefa Wasiuka, który – mając tak zorganizowany zespół ludzi – nie musiał długo czekać na realizację swojego marzenia. Nauczyciele podzieleni na zespoły opracowywali ekspozycje, przygotowywali akademię, informatycy zajęli się folderami, zaproszeniami i kalendarzykami, konserwatorzy realizowali pomysły nauczycieli związane z wykonywaniem tablic, zawieszaniem prac itp. Zawsze byli pod ręką. Ten egzamin wszyscy zdaliśmy na szóstkę. Pomimo trudu i ogromnego wysiłku, każdy z uśmiechem obchodził jubileusz. Nie bez znaczenia jest przychylność burmistrza, zastępcy, sekretarza i Rady Miejskiej w Pelplinie. Bez tego nie można realizować marzeń, nawet tych najskromniejszych.


Autor: wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Pelplinie Lucyna BielińskaPelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003