Dzisiaj jest 22 września 2020 r.
  Nr 6 (167) Czerwiec 2005
 Nr 6 (167) Czerwiec 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Dzień profilaktyki
Foto – wspomnienie
Bawili się na festynie
Zmarła jedna z najstarszych mieszkanek Pelplina
Pizzeria „Grill Bar” ma 10 lat


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Misja szkoły: „Dla życia, a nie dla szkoły się uczymy”


Szanowni Rodzice!
Po raz kolejny w dniu zakończenia roku szkolnego przekazujemy Państwu informacje o działaniach naszej placówki w minionym okresie.
W roku szkolnym 2004/2005 do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach uczęszczało 162 dzieci. W szkole pracują nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami, co przekłada się na efekty nauczania i posiadane umiejętności przez uczniów.
Działalność naszej placówki przebiegała w dwóch zasadniczych obszarach:
· efektywnego nauczania połączonego z monitoringiem wyników nauczania, frekwencji i zachowania
· permanentnego procesu wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o przyjęte przez Radę Pedagogiczną i Rodziców założenia.
W celu osiągnięcia tych założeń prowadzone były takie działania jak: organizacja Dni Otwartych Szkoły, organizacja lekcji otwartych, udział uczniów naszej szkoły w licznych konkursach i zawodach, organizacja szkolnych imprez i festynów, przekaz informacji i promocja szkoły w „Informatorze Pelplińskim”, inne działania.
Każde z tych działań dawało szansę na lepszy rozwój umiejętności dzieci i młodzieży, wpływało na ich rozwój osobowy, było promowaniem Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach.
W minionym roku zorganizowany został kolejny Dzień Otwarty Szkoły. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, absolwenci naszej szkoły oraz zaproszeni goście. Celem Dnia Otwartego było przedstawienie wyników i metod nauczania oraz promocja naszej małej, wiejskiej szkoły (w tym wskazanie na zalety nauki w takiej właśnie szkole).
Jednym z ważnych elementów działalności szkoły było prowadzenie lekcji otwartych. Lekcje takie dały rodzicom oraz innym nauczycielom możliwość poznania metod i form pracy stosowanych w nauczaniu danego przedmiotu.
Znakomitą okazją do rozwoju, rywalizacji i rozwijania zainteresowań był udział uczniów w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach plastycznych, muzycznych, literackich na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. Nasi uczniowie w minionym roku szkolnym uczestniczyli w wielu zawodach i konkursach. Na szczeblu szkolnym odbyło się 15 konkursów, na szczeblu gminnym – 26 konkursów, na powiatowym – 10, na rejonowym – 6, na wojewódzkim – 5 konkursów. Łącznie 316 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w 62 konkursach, zawodach, olimpiadach, itp. W konkursach indywidualnych uczestniczyło 185 uczniów, a w konkursach i zawodach zespołowych 131 uczniów. Zajmowane lokaty w konkursach i zawodach: I miejsca – 5 uczniów, II miejsca – 9 uczniów, III miejsca – 7 uczniów, IV miejsca – 12 uczniów.
Ważnym elementem życia i promocji szkoły była organizacja imprez i festynów tzw. „Trzy godziny dla rodziny”. Były one świetną okazją do wspólnych spotkań i zabawy uczniów, nauczycieli i mieszkańców wioski. Takie imprezy odbywają się w naszej szkole cyklicznie i gromadzą wielu uczestników. Tuż przed wakacjami, 18 czerwca odbył się coroczny festyn letni, który – jak zawsze – zgromadził wielu mieszkańców nie tylko naszej wioski, ale i całej gminy.
W szkole działa Samorząd Uczniowski, który aktywnie włączał się do wszystkich działań, w tym szczególnie do pomocy w organizacji imprez, zawodów, zabaw. Prezydium samorządu tworzą: Magda Kobylińska, Krzysztof Chrzonowski, Oskar Jaśniewski. Opiekunem samorządu jest pani Barbara Rychlicka.
W szkole działa także zespól wokalny pod nazwą „D-molki”. W minionym roku szkolnym uświetniał uroczystości szkolne oraz występował na imprezach gminnych. Zespół prowadzi i opiekuje się nim pani Eleonora Owsiak.
Jak angażować się w działania społeczne, tego dzieci i młodzież mogła uczyć się w ramach zajęć Szkolnego Koła Caritas, które prowadzi pani Elżbieta Łaga. Oprócz systematycznych zajęć teoretycznych i formacyjnych, w marcu uczniowie z Koła uczestniczyli w ogólnodiecezjalnym Zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Pelplinie, a 11 czerwca część z nich wyjechała na festiwal pod nazwą „Młodzi i Miłość” do Gdańska-Matemblewa.
Uczniowie, których pociąga taniec, mogli doskonalić swoje umiejętności na kółku tanecznym prowadzonym przez panią Beatę Górską. W zajęciach pod hasłem „Taniec metodą na dobre samopoczucie” uczestniczyło 11 osób. Uczniowie prezentowali swe zdolności taneczne na kilku uroczystościach szkolnych.
Mimo iż szkoła nasza nie ma sali gimnastycznej, sport rozwija się całkiem dobrze. Wiodącymi dyscyplinami uprawianymi w ramach Szkolnego Koła Sportowego są: piłka nożna, unihokej, lekkoatletyka. Wybijającą się lekkoatletką naszej szkoły jest Kasia Górna, która w ogólnopolskich biegach przełajowych zajęła V miejsce, a w powiecie zdobyła srebrny medal w biegu na 300 m. Natomiast uczeń kl. I gimn. Tomek Binkowski zdobył mistrzostwo Polski juniorów w karate. Brał udział w międzynarodowych zawodach w Wałczu. Nad sportowym rozwojem naszych dzieci czuwa pani Beata Górska.
Promocją szkoły jest też publikacja w Internecie związana z tytułem „Szkoły z klasą”. Szkoła Podstawowa w Kulicach, wchodząca w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach, zdobyła dotychczas jako jedyna w naszej gminie ten tytuł. Program „Szkoła z klasą” to ogólnopolska akcja edukacyjna portalu Gazeta.pl, Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazety Wyborczej”.

Wszystkim uczniom życzymy wielu niesamowitych przygód wakacyjnych, słonecznej pogody, smacznych lodów i uśmiechu od ucha do ucha.
Rodzicom życzymy udanych urlopów, życzliwych ludzi i dużo pieniędzy na wakacyjne przyjemności.


Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003