Dzisiaj jest 22 września 2020 r.
  Nr 6 (167) Czerwiec 2005
 Nr 6 (167) Czerwiec 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Wierzyliśmy, że się uda
Do Starogardu również autobusami Wiesława Owsiaka
Bawili się na festynie
Wędkarze dzieciom
Rywalizacja zaprzyjaźnionych gmin


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Szkoła Podstawowa nr 1 w Pelplinie ma 125 lat


Ekscelencjo!
Panie Dyrektorze!
Szanowni Nauczyciele i Szanowni Goście!
Uroczystość poświęcenia sztandarów w 125. rocznicę oddania do użytku budynku szkolnego przy ul. Księcia Sambora pobudza do refleksji. Szkoła to nie tylko ceglane mury, ale historia ludzi z tymi murami związanych.
Pelplin od 1772 r. do 1920 r. znajdował się pod zaborem państwa pruskiego, niemieckiego. Szkoła w różnych okresach tego państwa realizowała jego cele. Pierwsze 10 lat to okres kanclerza Bismarcka. Następny okres to czas kanclerza Capriviego. Po krótkim okresie „rozluźnienia” następuje powrót do germanizacji ludności polskiej żyjącej na Kociewiu. W okresie zniewolenia kilkaset metrów od ulicy Sambora w Pelplinie istniało progimnazjum biskupie Collegium Marianum, które promieniowało polskością. Postawa tego środowiska doprowadziła do narodzenia świadomości narodowej wśród obywateli państwa pruskiego pochodzenia polskiego.
Polska Szkoła Wydziałowa rodzi się wraz z państwem polskim w 1920 roku. Przez dziewiętnaście lat w murach szkoły rozbrzmiewa język polski, kultura polska i kształtuje się pokolenie Kolumbów. Ten przepiękny okres przedwojennej szkoły kończy się w 1939 roku. Niemcy po zajęciu Pelplina mordują nauczycieli polskich z ulicy Sambora. Nauczycielka Kazimiera Dylewska jest poszukiwana i ścigana przez gestapo. Nauczyciel Redzimski, jako oficer Wojska Polskiego, został zamordowany w Katyniu przez oprawców NKWD. Późniejszy kierownik szkoły, pan Przystalski spędził cały okres okupacji niemieckiej w obozie jenieckim jako żołnierz polski, który walczył w kampanii wrześniowej. Uczniowie szkoły jako żołnierze walczyli o wolność ojczyzny na różnych frontach II wojny światowej. Po pięciu latach okupacji niemieckiej, germanizacji i wynaradawiania powstaje szkoła w państwie socjalistycznym, gdzie najwyższymi ideałami i wartościami są zdobycze światowego proletariatu, którego centrala znajduje się w Moskwie.
Okres ten kończy się 4 czerwca 1989 r., kiedy Polska uzyskuje suwerenność i niepodległość po II wojnie światowej. Pierwszy wolny i niezależny samorząd Miasta i Gminy Pelplin podejmuje decyzję budowy nowego obiektu, budynku szkolnego, Szkoły nr 1 w Pelplinie przy ulicy Księcia Sambora.
Dzisiaj, po 15 latach, w niepodległej i suwerennej ojczyźnie święcimy sztandary na placu nowej szkoły symbolizującej szkołę polską, której nadano imię Jana Pawła II.
Do Szkoły nr 1 w Pelplinie chodził mój pradziadek, dziadek, moja matka, ja i moi synowie, i każdy w innym okresie historycznym. Szkoła – jak powiedziałem – to nie tylko ceglane mury, ale ludzie, którzy kształtują i są kształtowani na okres pokolenia lub pokoleń. Nauczyciele muszą budować w każdym dziecku prawdziwe i pełne człowieczeństwo, do którego dochodzi się przez kulturę. Uczeń musi zrozumieć, że kultura jest osobistym obowiązkiem i powołaniem każdego człowieka. Przez kulturę osobistą nie można rozumieć samego wykształcenia umysłu, ale uwzględnić trzeba rozwój sumienia, moralności, poczucia odpowiedzialności i solidarności.
Właśnie wolność wymaga odpowiedzialności i prawdy. Te sztandary niech staną się symbolem budowania nowego pokolenia – pokolenia Kolumbów, które w swych sercach zbuduje piękną Polskę.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003