Dzisiaj jest 25 lutego 2020 r.
  Nr 4 (165) Kwiecień 2005
 Nr 4 (165) Kwiecień 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Wspomnienie o Janie Pawle II
„Augustowskie noce” na pelplińskiej scenie
Gminna Biblioteka Publiczna w Pelplinie
Pelpliniacy z Papieżem
Pożegnanie Ojca Świętego w ZKiW Rudno


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Serwis informacyjny


W marcu br. dokonano rejestracji:

1) 18 urodzeń, w tym 5 chłopców i 13 dziewczynek;
2) 7 ślubów
3) 47 zameldowań;
4) 6 wymeldowań;
5) 15 przemeldowań w obrębie gminy (migracja wewnętrzna);
6) 16 zgonów, w tym 5 kobiety i 11 mężczyzn;
7) wydano 120 dowodów osobistych, 104 dowody oczekują na wydanie, a 87 wniosków czeka na realizację.

Do 31 grudnia 2005 roku obowiązkowo muszą być wymienione wszystkie dowody osobiste wydane w latach 1981 – 1991 włącznie, jak również wydane wcześniej.

INFORMUJEMY, że osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z kompletem wymaganych dokumentów w każdym biurze znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego podpisuje się w obecności urzędnika.
Dowód osobisty odbiera się osobiście. W dniu odbioru nowego dowodu osobistego interesant wypełnia druk NIP – 3 (deklarację do Urzędu Skarbowego), dlatego w dniu tym interesant powinien mieć przy sobie Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP.
Wypełnione druki NIP – 3 wysyłane są do właściwego Urzędu Skarbowego.
Przypominamy również, że wyrobienie nowego dowodu osobistego wymaga osobistego stawienia się w biurze meldunkowym i przedłożenia następujących dokumentów:
· dowodu wpłaty kwoty 30zł na konto urzędu,
· poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie dowodu osobistego,
· dotychczasowego dowodu osobistego ( nie dotyczy osób, które wyrabiają dowód po raz pierwszy),
· dwóch fotografii o wymiarach 35 x 45mm (lewy profil z odsłoniętym lewym uchem),
· odpisu skróconego aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
· odpisu skróconego aktu małżeństwa dla osób, które już zawarły związek małżeński.
Odpisów w/w aktów nie dołącza się jeżeli zostały sporządzone w USC urzędu, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.


Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003