Dzisiaj jest 25 czerwca 2019 r.
  Nr 3 (164) Marzec 2005
 Nr 3 (164) Marzec 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Marcowy kulig
Najmłodszy na Kociewiu
Wiosenne śpiewanie
Kiermasz wielkanocny
Wiosenne dyktando


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Autostrada A-1


W dniu 10 marca w Urzędzie Gminy i Miasta Pelplin odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1.
Oprócz wójtów będących przedstawicielami gmin w Zarządzie Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1, uczestniczył w nim starosta tczewski Marek Modrzejewski, prokurent Transprojektu Gdańskiego Zenon Ryż, kierownik Terenowego Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Stefan Warenycia, zastępca wójta Gminy Tczew Henryk Łucki, przedstawiciel Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tczewie Józef Turzyński. Tematem spotkania było omówienie problemów związanych z realizacją budowy autostrady A-1.
Zenon Ryż omówił projekt przebiegu autostrady na odcinku Rusocin - Nowe Marzy, wskazał rozmieszczenie węzłów, podział projektowanego odcinka na 6 sekcji oraz kolejność ich realizacji, a także lokalizację miejsc obsługi podróżnych.
Poruszone zostały problemy dotyczące odprowadzenia wód opadowych, melioracji gruntów przyległych i wykorzystania istniejącej sieci dróg w trakcie budowy autostrady. Omówiono również tematykę Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które planowane jest na czerwiec 2005 roku w Chełmży.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003