Dzisiaj jest 10 kwietnia 2020 r.
  Nr 2 (163) Luty 2005
 Nr 2 (163) Luty 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Kiedy poezja staje się pasją
Pelpliniacy na Małysza
Wręczenie „Mestwinów 2004”
Pływanie - umiejętność niezbędna
Historia Związku Wałowego Niziny Walichnowskiej


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 W PELPLINIE NA ROK SZKOLNY 2005/2006


Od 1 marca do 31 marca 2005 r. trwać będą zapisy dzieci do przedszkola (rocznik 2000, 2001,2002) oraz oddziałów zerowych (rocznik 1999).
Przedszkole pracuje na podstawie własnego statutu określającego m.in. liczbę dzieci w oddziale, kwalifikacje, prawa i obowiązek nauczycieli, prawa dzieci i ich rodziców, rodzaj obowiązującej dokumentacji pedagogicznej. Placówka objęta jest nadzorem pedagogicznym w zakresie określonym ustawą, a także doradztwem metodycznym. Nauczycielki biorą aktywny udział w pracach zespołów samokształceniowych. Właściwie kierują układem stosunków społecznych w grupie przedszkolnej. Potrafią znaleźć wiele ciekawych sposobów kierowania procesem uczenia się przez dzieci i pomagają przebrnąć przez te pierwsze, trudne początki tak, aby nauka sprawiała im tylko zadowolenie, aby chciały i umiały podejmować zadania coraz trudniejsze, które postawi przed nimi szkoła. W przedszkolu dzieci mogą korzystać z nauki języka angielskiego, rytmiki oraz konsultacji logopedycznych i psychologicznych. Wszystkie sale wyposażone są odpowiednio do swego przeznaczenia. Pomoce, zabawki i sprzęt dostosowane są odpowiednio do rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka.
Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola mogą zgłaszać się do dyrekcji Przedszkola nr 2 w Pelplinie, ul. Kościuszki 2 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1530.

dyrektor Przedszkola nr 2 w Pelplinie
Adela Rulińska

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003