Dzisiaj jest 10 kwietnia 2020 r.
  Nr 2 (163) Luty 2005
 Nr 2 (163) Luty 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Kiedy poezja staje się pasją
Poeta umarł, a więc żyć zaczyna
„Germanówka” 2005
Historia Związku Wałowego Niziny Walichnowskiej
Pływanie - umiejętność niezbędna


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Serwis informacyjny


W styczniu br. dokonano rejestracji:

1) 14 urodzeń: 7 chłopców i 7 dziewczynek,
2) 11 ślubów,
3) 45 zameldowań,
4) 5 wymeldowań,
5) 24 przemeldowań w obrębie gminy (migracja wewnętrzna),
6) 17 zgonów: 11 kobiet i 6 mężczyzn w tym:
- Chrzanowska Klara - Pelplin, rocz. 1916,
- Mądrzejewska Maria - Pelplin, rocz. 1921,
- Dmuchowski Henryk - Pelplin, rocz. 1941,
- Chojnacka Apolonia - Pelplin, rocz. 1919,
- Rąbała Emilia - Bielawki, rocz. 1918,
- Laskowska Zofia - Pelplin, rocz. 1920,
- Urban Teofila - Pelplin, rocz. 1915,
7) wydano 301 dowodów osobistych, 58 wniosków czeka na realizację.

Do 31 grudnia 2005 roku obowiązkowo muszą być wymienione wszystkie dowody osobiste wydane w latach 1981-1991 włącznie, jak również wydane wcześniej.

INFORMUJEMY, że osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z kompletem wymaganych dokumentów w każdym biurze znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pelplinie.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego podpisuje się w obecności urzędnika.
Dokument tożsamości odbiera się osobiście. W dniu odbioru nowego dowodu osobistego interesant wypełnia druk NIP-3 (deklarację do Urzędu Skarbowego), dlatego w dniu tym interesant powinien mieć przy sobie Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP.
Wypełnione druki NIP-3 wysyłane są do właściwego Urzędu Skarbowego.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003