Dzisiaj jest 08 kwietnia 2020 r.
  Nr 2 (163) Luty 2005
 Nr 2 (163) Luty 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Historia Związku Wałowego Niziny Walichnowskiej
Wręczenie „Mestwinów 2004”
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
„Rożental, czas i my”
Pelpliniacy na Małysza


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Kącik wiadomości wędkarskich
Wędkarze wybrali nowe władze


30 stycznia wędkarze zrzeszeni w pelplińskim Kole PZW spotkali się w Zajeździe „Solecki” na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Przybyło na nie 81 wędkarzy na 260 członków Koła. Zebrani wysłuchali sprawozdań odczytanych przez przedstawicieli zarządu Koła i przewodniczących komisji.
W 2004 r. Koło było organizatorem szeregu zawodów, w tym o Puchar Prezesa, którego zdobywcą został Zygmunt Lemańczyk. W zawodach o najpiękniejszą rybę sukces odniósł Jacek Szumała.
W Kole dużo pracuje się z młodzieżą. Najmłodsi wędkarze bardzo licznie uczestniczą w organizowanych co roku zawodach o Puchar Przechodni Burmistrza Pelplina. Koło prowadzi zajęcia szkółki wędkarskiej, a wśród młodzieży wędkowanie jest coraz bardziej popularne.
Pod opieką 10 strażników Społecznej Straży Rybackiej z pelplińskiego Koła są rzeki: Wierzyca i Węgiermuca, staw Gierwazy, jezioro Jabłowo i rzeka Wisła w obrębie gminy Pelplin. Od trzech lat PZW nie może się doprosić, by działaniami administracyjnymi ukrócić zrzuty nieczystości zatruwające Wierzycę. Dużo emocji podczas zebrania wywołała sprawa wydzierżawienia na 20 lat przez Skarb Państwa rzeki Wierzycy Spółdzielni Rybackiej „Troć” z Tczewa. Decyzja ta spowoduje dodatkowe obciążenie finansowe dla wędkarzy. Podjęto zobowiązanie, by nowy zarząd wystąpił w tej sprawie do władz wojewódzkich PZW.
W sprawozdaniu z działalności Koła przypomniano fakt przeprowadzenia remontu siedziby pelplińskich wędkarzy, a także spotkanie opłatkowe, na którym gościem był ks. kanonik Tadeusz Brzeziński.
Wybory nowych władz i komisji Koła odbyły się w sposób jawny. W skład zarządu na kadencję 2005-2008 weszli: Józef Massowa - prezes, Czesław Mokwiński - sekretarz, Marek Myśliwiec - wiceprezes do spraw młodzieżowych, Jerzy Urbański - wiceprezes do spraw sportowych, Adam Rogaczewski - komendant straży, Jerzy Rogaczewski - gospodarz Koła, Jacek Kaszubowski - skarbnik.
Reprezentanci komisji rewizyjnej to: Jerzy Serocki - przewodniczący, Adam Kaszowicz i Leon Balicki - członkowie. W sądzie koleżeńskim zasiadają: Eugeniusz Kwiatkowski - przewodniczący, Jan Śledź i Jan Giloński - członkowie.
Delegatem na Zjazd PZW województwa pomorskiego wybrano Mirosława Karolczyka, a na jego zastępcę Józefa Massowę.
Spotkanie było okazją, by uhonorować wyróżniających się członków Koła. Srebrną odznakę „Za Zasługi dla PZW” otrzymał Czesław Mokwiński, a pamiątkowe dyplomy za pracę na rzecz Koła wręczono Zygmuntowi Lemańczyk, Kazimierzowi Olczyk, Franciszkowi Chrzanowskiemu, Jerzemu Serockiemu i Adamowi Rogaczewskiemu. Uczczono także pamięć zmarłych członków Koła: Erazma Szyfleger, Wojciecha Kloskowskiego i Antoniego Pławskiego.
Zarząd Koła dziękuje władzom samorządowym gminy i miasta Pelplin za pozytywne nastawienie do wędkarzy, a także wspieranie działalności Koła. Takie podziękowanie należy się również licznym sponsorom z Pelplina za ich bezinteresowną pomoc.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003