Dzisiaj jest 18 kwietnia 2021 r.
  Nr 2 (163) Luty 2005
 Nr 2 (163) Luty 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Pelpliniacy na Małysza
Wręczenie „Mestwinów 2004”
Pływanie - umiejętność niezbędna
„Rożental, czas i my”
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


„Rożental, czas i my”
Sołecka wieś Rożental pojawiła się na kartach historii w 1372 r. przy nadaniu osadzie przywilejów posiadania ziemi przez opata cystersów pelplińskich Piotra z Rogowa. Jednakże ślady osadnictwa na tym terenie sięgają około 500 r. p.n.e., co dokumentują odnajdywane tu groby skrzynkowe a także narzędzia wykonane z kamienia. Przez wieki Rożental należał do opactwa cystersów a miejscowa ludność trudniła się rolnictwem. W XIX i XX wieku we wsi rozwinęło się rzemiosło. Była kuźnia, warsztat kołodziejski, powstała palarnia cykorii i kawy. Miał Rożental również swoją karczmę i szkołę.


O historii tej podpelplińskiej miejscowości, o życiu i pracy jej mieszkańców mówi wystawa „Rożental, czas i my”. Inicjatorami zorganizowania wystawy jest Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka. Na komisarza wystawy powołano Andrzeja Wolskiego. W świetlicy wiejskiej zgromadzono ponad setkę eksponatów, zdjęć, książek i map.
Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 12 lutego. Obok przybyłych mieszkańców wsi wystawę swoją obecnością zaszczycili: ks. kanonik Tadeusz Brzeziński, burmistrz Pelplina Andrzej Stanuch i jego zastępca Tadeusz Błędzki - rodowity mieszkaniec Rożentala, którego rodzinne pamiątki również znalazły się na wystawie.
Jak podkreślił Andrzej Wolski, prezentowana wystawa ma uzmysłowić mieszkańcom Rożentala świadomość wspólnych korzeni i kształtować więzi społeczne.
„Rożental, czas i my” prezentuje m.in. eksponaty z prehistorii znalezione na terenie wsi. Jest to toporek z okresu neolitu i popielnica z ok. V w. p.n.e. W kąciku szkolnym znajduje się dawna ławka szkolna z kałamarzem na atrament, przyborami, elementarzem i świadectwami szkolnymi. Licznie prezentowane są na wystawie przedmioty codziennego użytku wyrabiane m.in. przez miejscowych rzemieślników. Jest także sprzęt i narzędzia gospodarcze używane w początkach XX wieku. Z okresu obu wojen pochodzą eksponaty i zdjęcia dotyczące mieszkańców Rożentala - żołnierzy armii pruskiej, wojska polskiego i członków „Gryfa Pomorskiego”. W świetlicy obejrzeć można także Rożental w obiektywie miejscowego miłośnika fotografii Dariusza Brzezińskiego. W serii zdjęć prezentuje wieś współczesną. Są to głównie uroki miejscowej przyrody. Na fotografiach możemy zobaczyć bociany i kozy, które stały się przysłowiową wizytówką Rożentala.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003