Dzisiaj jest 10 kwietnia 2020 r.
  Nr 2 (163) Luty 2005
 Nr 2 (163) Luty 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Historia Związku Wałowego Niziny Walichnowskiej
Pływanie - umiejętność niezbędna
Pelpliniacy na Małysza
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
„Germanówka” 2005


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Jan Krajnik - nowy sołtys wsi Rajkowy


W Rajkowach zdecydowano, że nowym sołtysem zostanie Jan Krajnik, znany w gminie rolnik i działacz samorządowy. Spośród dwóch kandydatów to on uzyskał większość głosów od uczestników zebrania wyborczego.
Do tej pory przez 9 lat największym sołectwem w gminie (1.677 mieszkańców) zarządzał Wiesław Świtała. Przez ten czas udało się wiele zmienić w Rajkowach. Powstał nowy chodnik wzdłuż drogi przelotowej przez wieś. Wyremontowana została droga w kierunku kościoła. Ważną inwestycją dla sołectwa było wykonanie przyłączy wodociągowych, szczególnie do przysiółków Ornasowo i Kulowo.
Niestety, wiele do życzenia pozostawia jakość wody w sieci wodociągowej. Aby to się zmieniło, starania czyni nowy sołtys, Jan Krajnik. W Rajkowach jest on osobą bardzo popularną i szanowaną, gdyż od wielu lat udziela się dla miejscowego środowiska. W październiku 2002 r. został radnym Rady Miejskiej w Pelplinie. Stara się być przekaźnikiem na linii mieszkańcy wsi - lokalna władza. Problemów jest przecież mnóstwo. Pilnuje, by inwestycje dotyczące sołectwa Rajkowy nie wypadły z planu inwestycyjnego gminy.
W planach budżetowych gminy ujęto, by do 2006 r. przyłączyć wieś Rajkowy do kolektora sanitarnego. W tym roku ma powstać projekt tej inwestycji. Rada Sołecka wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich zadecydowała o tym, na co przeznaczyć pieniądze otrzymane od gminy na 2005 r. Jest to kwota 3.000 zł. Postanowiono wspomóc szkołę, przedszkole, Koło Gospodyń Wiejskich, a także część środków przeznaczyć na festyny i inne imprezy integrujące mieszkańców.
Sołtysa w jego działaniach wspomagają członkowie Rady Sołeckiej: Zofia Szmidt, Jan Kiełbasa, Ireneusz Lamkiewicz. Chcą m.in. uskutecznić prace porządkowe na terenie wsi i zagospodarować plac w jej centrum. Rajkowy to wieś, która wymaga należytego oświetlenia. Dla poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców przydałyby się dodatkowe punkty świetlne. Również w terenie, w przysiółkach, potrzebne jest oświetlenie, szczególnie brakuje go w Ornasowie. Sołtys uważa, że ten problem uda się rozwiązać. Będzie się o to starał. Pomimo że mieszka w pewnym oddaleniu od wsi, nie przeszkadza mu to, by pomagać ludziom w ich problemach osobistych.
Jako nowo wybrany sołtys, Jan Krajnik dziękuje za zaufanie, jakim obdarzyli go mieszkańcy Rajków.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003