Dzisiaj jest 17 stycznia 2019 r.
  Nr 9 (146) Wrzesień 2003
 Nr 9 (146) Wrzesień 2003  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Kociewskie korzenie rodziny Klaassenów


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Z lotów gołębi pocztowych


Współzawodnictwo w lotach gołębi pocztowych (dorosłych) o mistrzostwo oddziału PZHGP w Pelplinie za rok 2003.Kategoria A (loty od 100 do 400 km) mistrz Tadeusz Jeszka- 20 konkursów(660,06 współczynnik szybkości). I wicemistrz – Zygmunt i Łukasz Grochoccy – 20 konkursów ( 958,29 współ.szyb.). II wicemistrz Andrzej Penkowski – 20 konkursów (967,40 współ.szyb.).Przodownicy: Henryk Kordecki – 20 konkursów , Kazimierz Marut – 20 konkursów , Józef Krykowski – 20 konkursów , Jarosław Piontkowski – 18 konkursów , Erwin Werenczak – 18 konkursów , Stanisław Delewski – 18 konkursów. Najlepszy lotnik kategorii A – Z i Ł Grochoccy – 5 konkursów (75,43 współ.szyb.) PL-067-99-2448.Kategoria B (loty od 300 do 600 km) mistrz- Andrzej Penkowski – 16 konkursów (163,33 współ.szyb.) , I wicemistrz- Tadeusz Jeszka –16 konkursów (346,63 współ.szyb.), II wicemistrz – Henryk Kordecki – 16 konkursów (682,49 współ.szyb.) , przodownicy: J. Piontkowski , Z .Sielski , Z i Ł Grochoccy , K.Marut , J. Krykowski , E. Werenczak , S. Dylewski , T. Lewoczewicz , S. Rygalski. Najlepszy lotnik kategorii B – A. Penkowski – 4 konkursy (18,57 współ.szyb.) PL-DE-00265230. Kategoria C ( loty od 500 km), mistrz-Tadeusz Jeszka –9 konkursów (241,36 współ.szyb.), I wicemistrz Andrzej Penkowski – 9 konkursów (292,21 współ. szyb.), II wicemistrz - Kazimierz Marut – 9 konkursów(347,48 współ. szyb.).Najlepszy lotnik kategorii C – T.Jeszka – 3 konkursy (27,57 współ. szyb.) PL-DE- 00265212. Kategoria D (podsumowanie konkursów) , mistrz Tadeusz Jeszka- 45 konkursów (1248,26 współ.szyb.), I wicemistrz – A. Penkowski- 45 konkursów (1422,95 współ.szyb.), II wicemistrz H. Kordecki –45 konkursów (2484,05 współ.szyb.), przodownicy:K. Marut , Z i Ł Grochoccy , S. Delewski , J. Piontkowski , E. Werenczak. Najlepsi trzej pierwsi lotnicy oddziału Pelplin pochodzą z hodowli Andrzeja Penkowskiego: PL-067-98-510 (13 konkursów); PL –067-01 933 ( 12 konkursów); PL – 067-98- 447 ( 11 konkursów). Najlepsza lotniczka oddziału należy do hodowcy Henryka Kordeckiego PL – 067 – 00 260. Klasyfikacja punktowa oddziału Pelplin
1. T. Jeszka ( 2856.48 pkt.); 2. A. Penkowski (2846.61 pkt.);
3. M. Kordecki (2797. pkt.); 4. Cz. Kowalczyk (2698. 75 pkt.);
5. K. Marut (2578.25 pkt.); 6. Z i Ł Grochoccy (2403.35 pkt.);
7. S. Delewski (2399 .67 pkt.); 8. J. Piontkowski ; 9. Z. Sielski ;
10. J. Krykowski ; 11. T. Lewoczewicz ; 12. S. Rygalski ; 13. G. Ruliński ;
14. A. Gutkowski ; 15. E. Werenczak ; 16. J. Sikorski ; 17. H. Piórkowski ;
18. J Pajskowski ; 19. J. Plotka ; 20. M. Stankiewicz; 21. G. Niemaszyk ;
22. R. Talaś ; 23. Z. Filbrandt ; 24. W. Nowopolski ; 25. R. Doryn ; 26. J. Kaffka ;
27. Knitter-Śledź ; 28. S. Zaręba; 29. M. Kowalski ; 30. L. Kowalski ; 31. K. Gładykowski; 32. M. Seweryński

Autor: .Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003