Dzisiaj jest 05 lipca 2020 r.
  Nr 3 (152) Marzec 2004
 Nr 3 (152) Marzec 2004  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Najlepsze gospodynie z Kociewia i Kaszub
I powiatowy konkurs ortograficzny


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Nadzieje młodzieży – czy mogą zostać spełnione?


W 4 marca 2004 r. w sali przy ul. Mestwina 4 odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „W młodości praca? To się opłaca!”. Organizatorem spotkania i głównym realizatorem całego przedsięwzięcia jest Zespół Caritas Parafii Wniebowzięcia NMP w Pelplinie.
Wszystkich zebranych przywitał gospodarz miejsca, ks. proboszcz Tadeusz Brzeziński. Piotr Łaga przedstawił zebranym cel spotkania i całego projektu. Zaznaczył, iż prowadzony cykl spotkań ma zaktywizować młodzież do włączania się w działania na rzecz lokalnego środowiska, ale też ma uświadomić wartość nauki i pracy.
Z kolei wystąpili przedstawiciele lokalnego samorządu. Zastępca burmistrza Tadeusz Błędzki przedstawił zadania, jakie realizuje gmina. Jolanta Ligmanowska, sekretarz gminy, przybliżyła te działania, które dotyczą bezpośrednio młodzieży. Są to m.in. stypendia dla aktywnych uczniów oraz wymiana młodzieży prowadzona z zaprzyjaźnioną gminą niemiecką. Uczestnicy spotkania skierowali do władz gminnych szereg pytań dotyczących zagospodarowania czasu wolnego, terenów i obiektów do rekreacji oraz prowadzonych prac drogowych. Młodzież pytała o to, czy w naszej gminie może powstać basen, siłownia, lodowisko, kółko turystyczne i klub młodzieżowy oraz o możliwość pracy sezonowej w okresie letnim. T. Błędzki udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania. Dopełnieniem były wypowiedzi ks. proboszcza i P. Łagi.
Po krótkiej przerwie odbyła się kolejna prelekcja psycholog Barbary Kątnik. Temat dotyczył asertywności, czyli m.in. tego jak mówić „nie”, aby żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami i nie ulegać złym namowom. Młodzieży na tyle spodobała się prelekcja pani psycholog, że wszyscy z entuzjazmem odpowiedzieli na pomysł zorganizowania warsztatów dla młodzieży dotyczących wzajemnej komunikacji. Takie warsztaty Zespół Caritas Parafii planuje zorganizować jeszcze przed wakacjami. Poprowadzi je psycholog Barbara Kątnik, która podbiła serca młodzieży sposobem prowadzenia swoich prelekcji.
W spotkaniu wzięło udział 40 młodych osób, uczniów szkół gimnazjalnych i starszych. Spotkania będą kontynuowane. Najbliższe odbędzie się w środę, 31 marca 2004 r. o godz. 17.00 w tej samej sali przy ul. Mestwina 4 (wikariatka). Organizatorzy serdecznie zapraszają. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki nim nasza młodzież może poznać nowe zagadnienia, rozwijać swoje zainteresowania, ale także nawiązać nowe znajomości. Ze spotkań wracają do domów pełni wrażeń i bogatsi w nowe, cenne doświadczenia.

Tekst na podstawie pisemnych sprawozdań uczestników spotkania: Miriam Łagi, Agaty Strójwąs, Agaty Grzonki, Małgorzaty Olszewskiej, Michaliny Chojnowskiej.

Autor: Piotr ŁagaPelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003