Dzisiaj jest 05 lipca 2020 r.
  Nr 3 (152) Marzec 2004
 Nr 3 (152) Marzec 2004  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Najlepsze gospodynie z Kociewia i Kaszub
I powiatowy konkurs ortograficzny


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


W Rudnie
Dzięki zabawie odnowią przychodnię


31 stycznia 2004 roku w sali gimnastycznej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie odbyła się zabawa karnawałowa. Organizatorem imprezy był Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rudnie. Miała ona charakter charytatywny, a dochód przeznaczono na potrzeby ośrodka. Frekwencja przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. 156 osób wybornie bawiło się całą noc przy muzyce zespołu „ATEST”.
Bawiący się spontanicznie tworzyli całe grupy taneczne. Karnawałowy nastrój udzielił się wszystkim obecnym. Uczestnicy zabawy entuzjastycznie zareagowali na typowe elementy imprezy: tort, loterie fantowe oraz taniec czekoladowy.
Zabawę udało się przygotować dzięki przychylności i zaangażowaniu wielu osób, które wsparły tę inicjatywę organizacyjnie i finansowo.
Chcielibyśmy zatem podziękować dyrektorowi ZKiW w Rudnie, Panu Tadeuszowi Czerwińskiemu za udostępnienie sali gimnastycznej, Panu Kazimierzowi Szczeblewskiemu za wykonanie fantów do loterii, Paniom: Barbarze Thrun, Marzenie Kordowskiej oraz Mariannie Jabłonka za pomoc w obsłudze imprezy. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w zorganizowanie zabawy. Dziękujemy!
Za pieniądze zebrane podczas imprezy chcielibyśmy wykonać najpotrzebniejsze remonty w ośrodku, głównie gabinetu zabiegowego. Mamy nadzieję, że uda się stopniowo poprawić estetykę placówki medycznej w Rudnie.
Organizatorzy: WOZ RUDNO


Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003