Dzisiaj jest 28 maja 2020 r.
  Nr 3 (152) Marzec 2004
 Nr 3 (152) Marzec 2004  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Najlepsze gospodynie z Kociewia i Kaszub
I powiatowy konkurs ortograficzny


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Kasa Stefczyka w Pelplinie


Od 2 lutego działa w Pelplinie Licencjonowana Agencja Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka. Zajmuje się ona pośrednictwem w zawieraniu umów kredytowych i pożyczkowych. Siedziba agencji mieści się przy ul. Wybickiego 17 w pomieszczeniu budynku apteki „Pod Lwem”. Agencja stawia sobie za cel dotarcie z ofertą, jaką posiadają SKOK-i do jak największej rzeszy ludności. Chodzi także o ułatwienie klientom skorzystania z tej oferty bez zbędnych dojazdów do oddziałów znajdujących się w większych miastach.
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to instytucje finansowe działające w III Rzeczypospolitej od 10 lat, a sięgające swoją tradycją początku XX wieku.
Kasy typu SKOK działają w 92 krajach, w tym we wszystkich dobrze rozwiniętych gospodarczo. Należy tam do nich trzecia część ludności, a np. w Irlandii nawet 44%. SKOK-i w Polsce od pierwszych dni swojego istnienia w III Rzeczypospolitej wzorowały się na uniach kredytowych (Credit Unions) działających w Stanach Zjednoczonych. Działające na całym świecie związki kredytowe utrzymują ze sobą bliskie kontakty. Liderzy tych instytucji wymieniają swoje doświadczenia na corocznych konferencjach. Gospodarzem konferencji w czerwcu 2002 r. była polska krajowa SKOK.
W błędzie byliśmy sądząc, że SKOK-i to polska próba skopiowania amerykańskiego pomysłu. Polska tradycja spółdzielczości finansowej sięga przełomu XIX i XX wieku. Ojcem polskich kas oszczędnościowo-kredytowych był dr Franciszek Stefczyk, historyk i społecznik z Galicji. Zakładane przez niego spółki oszczędnościowo-pożyczkowe odegrały ważną rolę na początku XX wieku, kładąc kres lichwie pieniężnej. Dziś trudno sobie wyobrazić odsetki od pożyczek w wysokości 500%, a taka sytuacja była przecież rzeczywistością dla polskiej ludności wiejskiej gnębionej przez zaborców astronomicznymi kosztami pożyczek. Franciszek Stefczyk powstrzymał ten proceder. W 1939 roku istniało 3.500 zapoczątkowanych przez Stefczyka spółdzielczych kas, do których należało 1,5 mln Polaków.
SKOK im. Franciszka Stefczyka to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa, lider wśród SKOK-ów. W ciągu 11 lat istnienia uruchomiła ponad 160 oddziałów 100 licencjonowanych agencji w całym kraju i obecnie obsługuje stale 250 tysięcy osób. Z roku na rok rozszerza swoją sieć placówek, zdobywa nowych klientów, udoskonala ofertę, podnosi jakość usług.
Z oferty Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej mogą korzystać tylko jej członkowie. W praktyce oznacza to, że podczas pierwszej wizyty w Oddziale czy LPSA osoba zainteresowana np. pożyczką musi zapisać się do Kasy, tzn. posiadać deklarację członkowską i wnieść stosowne opłaty: udział (50 zł), wkład (10 zł) i wpisowe (30 zł). O tym, że procedura nie jest skomplikowana, a koszty członkostwa warte poniesienia świadczy fakt, że do SKOK im. F. Stefczyka zapisało się już ponad 250 tys. osób. W przypadku rezygnacji z członkostwa, udział i wkład są członkowi zwracane.
O kredy w SKOK może ubiegać się praktycznie każdy, np. emeryt, rencista przy minimalnym dochodzie netto 500 zł. W przypadku osób pracujących ważny jest dochód netto. Atutem oferty pożyczkowej jest dopasowanie produktów do potrzeb klienta, korzystne oprocentowanie, niska prowizja, krótki okres oczekiwania na wypłatę pożyczki oraz ograniczona do minimum ilość formalności.
Dopasowanie pożyczek do potrzeb klienta wyraża się w kilku działaniach Kasy. Dla wielu osób jedną z głównych przeszkód na drodze do zaciągnięcia pożyczki jest znalezienie poręczyciela. SKOK F. Stefczyka umożliwia zaciągnięcie pożyczki bez poręczyciela, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę odpowiedniej zdolności kredytowej oraz potwierdzenia jego wiarygodności przez Biuro Informacji Kredytowej.
Innym wyrazem wychodzenia naprzeciw potrzebom klienta jest zróżnicowanie oferty pożyczkowej. Oprócz podstawowych pożyczek konsumpcyjnych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, SKOK im. F. Stefczyka posiada w swojej ofercie specjalną pożyczkę dla emerytów i rencistów (pożyczka Senior) oraz pożyczkę dla kadry kierowniczej wybranych grup zawodowych (pożyczka Prestige). Unikatową propozycją Kasy są chwilówki, czyli pożyczki zaciągnięte na bardzo krótkie okresy (7, 14, 30 dni).
Procedura zaciągnięcia/udzielenia pożyczki jest prosta i szybka. Pożyczka jest wypłacana z reguły w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Komisje kredytowe zbierają się zgodnie z aktualnymi potrzebami – codziennie.
Oprócz oferty pożyczkowej SKOK im. F. Stefczyka oferuje także inne usługi finansowe. Można u nas założyć lokatę, otworzyć konto osobiste lub opłacić rachunki za mieszkanie, telefon, gaz, itp. (usługa SKOK-PRZELEW).
Agencja w Pelplinie nie zawiera umów dotyczących lokat, a potencjalnych klientów SKOK zaprasza do swojego oddziału w Tczewie.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003