Dzisiaj jest 05 lipca 2020 r.
  Nr 3 (152) Marzec 2004
 Nr 3 (152) Marzec 2004  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

I powiatowy konkurs ortograficzny
Najlepsze gospodynie z Kociewia i Kaszub


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


W Lignowach Szlacheckich
Gospodynie wznawiają działalność
W dniu 11 marca w Lignowach Szlacheckich odbyło się zebranie Koła Gospodyń Wiejskich, w którym uczestniczyło 30 kobiet. Na spotkanie zaproszono przewodniczącego Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Piotra Hałuszczaka. Władze gminy reprezentowały panie: sekretarz Jolanta Ligmanowska, insp. ds. promocji Nina Wilkos, radna Jolanta Szczepańska. Zaproszono również przewodniczącego Kółka Rolniczego w Lignowach Szlacheckich, Henryka Pieleckiego.

Pomysłodawcą reaktywowania KGW i prowadzącym zebranie był sołtys Stanisław Gierszewski.
– W roku 1988 Koło znalazło się w dołku – mówił sołtys – a dziś nadszedł czas, aby je wypchnąć, niech toczy się dalej. Na pewno warto, bo ta kobieca organizacja ma bogatą i godną kontynuowania tradycję.
Przewodniczący WZKiOR przedstawił stan organizacji KGW w woj. pomorskim. Omówił cele i program działania. Wyraził swoje zadowolenie z reaktywacji kół i zachęcał do współpracy. Panie z KGW w Lignowach Szlacheckich swoją pracą i postawą chcą pobudzić społeczność lokalną do aktywnego uczestnictwa w życiu wsi i gminy. Zamierzają podejmować działania mające na celu zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego wsi. Panie pragną pogłębiać wiedzę dotyczącą nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa rolnego i domowego. Członkinie KGW myślą o aktywnych formach spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Chcą uczestniczyć w wystawach, konkursach, festynach, szukać lokalnych tradycji, podnosić estetykę wsi. Kobiety z KGW będą zabiegać o fundusze pomocowe na rzecz swojego środowiska.
Po oficjalnej części pożegnano zaproszonych gości, a panie postawiły przed sobą pierwsze zadanie. Z myślą o nadchodzących świętach, na następnym spotkaniu będą wyplatały palmy wielkanocne.

Autor: Krystyna Gierszewska Przewodnicząca KGWPelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003