Dzisiaj jest 05 lipca 2020 r.
  Nr 3 (152) Marzec 2004
 Nr 3 (152) Marzec 2004  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Najlepsze gospodynie z Kociewia i Kaszub
I powiatowy konkurs ortograficzny


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Pomóc małym i średnim firmom


W dniu 9 marca 2004 roku z inicjatywy burmistrza Andrzeja Stanucha doszło do drugiego spotkania właścicieli firm z terenu naszej gminy z włodarzami. Tym razem na spotkanie burmistrz zaprosił przedstawicieli Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku: Krystynę Fitt – zastępcę dyrektora i Dżenię Sarpolius-Małuszkiewicz – kierownika Akademii Rzemiosła. W spotkaniu wzięły udział także: Irena Klemberg – kierownik Państwowego Urzędu Pracy i Elżbieta Zając – dyrektor Banku Spółdzielczego w Pelplinie.
Burmistrz Andrzej Stanuch na wstępie omówił budżet gminy i miasta na 2004 rok. Zastępca burmistrza Tadeusz Błędzki przedstawił planowane inwestycje. Przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku obszernie omówili i zaproponowali pomoc w szkoleniach: „Grupowe wdrażanie systemów jakości” (systemy wg norm PN-ISO 9000), „Grupowe wdrażanie systemu zapewnienia jakości zdrowotnej żywności” – HACCP oraz „Grupowe wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001”. Wdrożenie powyższych systemów pozwoli polskim firmom na wyrównany start i konkurowanie z firmami zachodnimi.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003